• Čeština
  • Polski
  • English

Stop ventil

Vhodné opatření proti velkokapacitnímu úniku vody


Velkým škodám se dá zabránit nejen s pomocí detektoru úniku vody, ale i stop ventilu. Na něm si můžete nastavit maximální množství vody, které smí ventilem jednorázově nepřerušovaně protéct. Pokud kontinuální průtok dosáhne maxima, stop ventil přívod vody sám uzavře.


Kategorie: ,